mitt afrika logga
  • Safari närmare naturen
  • Oförglömliga upplevelser
  • Ekoturism ger djuren värde

FAKTA OM NATIONALPARKER I AFRIKA

HÄR HAR VI samlat en del grundläggande fakta om nationalparker i Afrika, och om de synner- ligen fina privata reservat som också skapats i flera länder. Här kommer du att finna fakta om parkernas geografiska läge, naturtyp, klimat, vilka djur och fåglar som är typiska, bästa tid att besöka området och vilka camper och lodger som vi rekommenderar. Vi börjar med några länder och reservat, och bygger successivt ut dessa sidor.

I TABELLEN här nedanför kan du klicka på respektive land och komma till vår faktasida för nationalparker och reservat där. Här står också hur stor yta som är naturskyddad i respek- tive land, landets totala yta i förhållande till Sveriges och befolkningens storlek relativt Sveriges. Som jämförelse kan nämnas att Sverige har 11 procent naturskyddad yta.

LAND
(klicka för faktasida om nationalparker)
NATURSKYDDAD
YTA
TOTAL LANDYTA JÄMFÖRT MED SVERIGEBEFOLKNING JÄMFÖRT MED SVERIGE
Kenya12%1,34,6
TANZANIA28%2,14,6
Seychellerna42%0,00,0
Rwanda10%0,11,2
Uganda10%0,53,8
Malawi15%0,31,6
Zambia36%1,71,4
Madagaskar3%1,32,3
Botswana31%1,30,2
Namibia15%1,80,2
Sydafrika7%2,75,2

Källa: UN millennium development goals indicators (extern länk ).