mitt afrika logga
  • Safari närmare naturen
  • Oförglömliga upplevelser
  • Ekoturism ger djuren värde

VANLIGA FRÅGOR

Här besvarar vi dina vanligaste frågor. För mer information se våra allmänna resevillkor eller praktiskt.

Anmälningsavgiften är 5000 kr per person för våra resor och betalas inom 10 dagar efter överenskom- met köp av resa. Vid bokning av resa senare än 60 dagar före avresa betalas hela resan på en gång.

Avbeställning av resan skall göras omgående via e-post till info@mittafrika.net eller genom sms eller telefonsamtal till 070-546 88 77 (även röstmedde-lande). Resehandlingarna skall omedelbart returneras till MITT AFRIKA resor och konsult AB. Om handlin- garna ej returnerats inom 10 dagar efter avbokning kan eventuell återbetalning ej ske. Resenären förblir ersättningsskyldig för ej avbokningsbara flygbiljetter och/eller hotell som ingått i resebeställningen.

Avbeställningsskydd Avbeställningsskydd är kundens eget ansvar och vi rekommenderar i första hand komplettering till hemförsäkringen, då det är det mest prisvärda alternativet. Ett annat bra alternativ är Gouda försäkringar. MITT AFRIKA återbetalar enligt våra allmänna resevillkor. Utöver dem är det kundens eget ansvar att kräva ersättning från sitt försäkringsbolag. Flertalet flygbiljetter är inte återbetalningsbara. Se även RESEFÖRSÄK- RING nedan.

Bagage ingår normalt med 20 kg incheckat bagage per person på våra resor. Flygbolagets regler gäller, liksom för handbagage. För vissa inrikesresor gäller lägre tillåten vikt för incheckat bagage. Kontrollera på er biljett före avresa. För övervikt debiteras gängse taxa direkt av respektive flygbolag och resenären är ensam skyldig att erlägga betalning på plats.

Barn har normalt rabatt på våra safariarrangemang om de bor i tält/rum delat med vuxna. Barn under 12 år har i vissa fall även rabatt på flyg. Vi upplyser om ev rabatt vid förfrågan. Barn är välkomna på våra resor men vissa lokala arrangörer kan ha en lägre åldersgräns av säkerhetsskäl. Vi upplyser om detta vid förfrågan.

Betalning görs till MITT AFRIKA resor och konsult AB via bankgiro 608-8538. Anmäl- ningsavgiften om 5000 kr per resenär betalas inom 10 dagar från överenskommelse om resa, slutbetalning senast 40 dagar före avfärd.

Enkelrum innebär normalt en högre kostnad. Vi upplyser om denna vid förfrågan.

Flygbolag Vi anlitar erkända, välrenom- merade reguljära flygbolag som British Airways, KLM/ Air France, Lufthansa, Kenya Airways, Air Mauritius, Air Seychel- les, South African Airways, Air Botswana, och liknande.

Flygresa bokad genom MITT AFRIKA gäller enbart på de datum och tider som är angivna på biljetten. Det åvilar resenären ansvaret att kontrollera att tiderna är korrekta då denne erhåller resehandlingarna. Ombokning av flygresa kan endast ske om flygbolagets regler, enligt utställd biljett, tillåter detta. På vissa platser och destinationer kan lokala skatter och avgifter tillkomma och skall då erläggas av kunden på plats.

Färdhandlingar erhålles normalt från MITT AFRIKA 2-4 veckor innan avresa. Kontrollera dem noga. Resenären ansvarar själv för att dessa medförs vid resa. Det gäller även s.k. elektronisk biljett, där själva biljetten inte finns utställd men däremot en “Electronic ticket itinerary/reciept” som visar flygtider mm.

Försening av flyg under resa Vi rekommenderar starkt att resenären tecknar en så heltäckande reseförsäkring som möjligt före avresan. Anspråk på ersättning för extra kostnader pga förseningar av internationellt flyg till destinationen (extra hotellrum, transfer etc under resan eller vid destinationen pga försening) ställs i första hand till flygbolaget i fråga (se RESEVILLKOR 5.2 – 5.3); i andra hand kan ni söka ersättning via er reseförsäkring. MITT AFRIKA ersätter ej denna typ av extra kostnader.

Kläder och utrustning se praktiskt.

Körkort Vid våra resor i Namibia och Sydafrika där ni hyr bil och kör själva krävs förutom ett giltigt svenskt körkort också internationellt körkort. Resenären är skyldig att anskaffa ett sådant och medtaga detta. Det kan göras hos Kungliga Automobilklubben (KAK) eller Motormännens Riksförbund mot en avgift.

Mobiltelefon se praktiskt.

Pass och visum Det är resenärens ansvar att tillse att denne innehar giltigt pass respektive visum för de destinationer som ingår i resan. Normalt måste pass vara giltigt minst 6 månader efter inresa i respektive land. Respektive ambassad eller annan beskickning kan ge upplysningar.

Priser kan komma att ändras i förhållande till vad som anges i prisuppgifter på denna webplats i anslutning till beskrivningen av respektive resa. Ändringar av flygskatter, bränslepriser och valutakurser är vanliga orsaker till att vi tvingas ändra priserna. Priser kan såväl höjas som sänkas.

Resegaranti. MITT AFRIKA resor & konsult AB ställer säkerhet för sina resenärer enligt resegarantilagen.

Reseförsäkring Detta är resenärens eget ansvar. Vi rekommenderar starkt att resenären tecknar en så heltäckande reseförsäkring som möjligt före avresan. Det bästa och mest ekonomiska alternativet är oftast en komplettering av den reseförsäkring som ingår i er hemförsäkring, sk Resplus eller motsv. Ni kan också ofta använda er kortförsäkring som komplettering, om resan betalas via bankkonto knutet till bankkort – hör med er bank! Anspråk på ersättning för extra kostnader pga förseningar av internationellt flyg till destinationen (extra hotellrum, transfer etc under resan eller vid destinationen pga försening) ställs i första hand till flygbolaget i fråga (se RESEVILLKOR 5.2 – 5.3); i andra hand kan ni söka ersättning via er reseförsäkring. MITT AFRIKA ersätter ej denna typ av extra kostnader.

Resenärens namn måste anges med stor exakthet vid bokning av resa. Samma namn som är uppgivet i passet skall anges. Flygbolagen tillåter inte ändringar av stavning eller namn i bil- jetterna. Detta är resenärens ansvar i samband med bokningen.

Rörelsehindrade kan normalt resa på våra safariarrangemang. Vi lämnar upplysningar vid förfrågan.

Tidtabeller för flyg kan ändras utan förvarning inför och under resa. Ett mobiltelefonnum- mer för resenären skall uppges i samband med bokning, så att ändringar kan meddelas under hand via sms. MITT AFRIKA erhåller inte alltid dessa ändringsuppgifter, varför det också är resenärens ansvar att kontrollera avgångstider med flygbolaget eller med vår lokala agent under pågående resa.

Uteblivande från resa utan föregående avbeställning enligt regler i allmänna och särskilda villkor innebär att någon ersättning eller gottgörelse inte kan utgå från arrangören.

Vaccinationer är resenärens ansvar. Ni kontrollerar bäst detta med läkare och/eller er loka- la vaccinationscentral i god tid före avresan.

Valuta Vi rekommenderar att ni tar med två olika kreditkort (t ex Visa och Mastercard, eller Mastercard och American Express). Det ökar sannolikheten för att kunna ta ut kontanter i bankomat eller betala direkt via kort. Dessutom är det lämpligt att ta med en mindre summa Dollar eller Euro. Vi avråder från att ta med svensk valuta.

Ändringar och tillägg i reseavtalet efter ingången beställning är normalt ej möjligt. De extra ombokningskostnader för Mitt Afrika som uppstår i samband med ändringar och tillägg efter ingånget avtal belastar resenären.

TILL SIDANS BÖRJAN   Resmål   HEM   Kontakt