mitt afrika logga
  • Safari närmare naturen
  • Oförglömliga upplevelser
  • Ekoturism ger djuren värde

FÖRDJUPAD KUNSKAP

NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLE I AFRIKA

Vi kan ge er fördjupad kunskap om marknad, politik och samhälle i östra och södra Afrika. Vi förmedlar kontakter med näringsliv, nyckelpersoner i offentlig sektor och media. Vi genomför marknadsundersökningar.

Tillväxten är nu hög i Afrika, men med stora variationer från land till land. Läs en rapport vi skrivit för Frivärld om orsaker och risker med den ekonomiska utvecklingen i Afrika här! (pdf)

En stark tillväxtsektor i regionen är it och telefoni. Mer än 75% av den vuxna befolkningen i Kenya och 65% i Tanzania och Uganda har mobiltelefon. Teleoperatörer har infört bank- tjänster via mobil i flera länder. Detta har revolutionerat vardagen för människor och företag.

KONSULT Vi genomför konsultuppdrag inom utveckling, demokratiutveckling,  ekoturism och angränsande områden. Kontakta oss.