mitt afrika logga
  • Safari närmare naturen
  • Oförglömliga upplevelser
  • Ekoturism ger djuren värde

SYDAFRIKA

VINGÅRD UTANFÖR KAPSTADEN. Bilder: Cape Town Tourism

Detta är landet med enastående rik mångfald av natur, kultur och historia. Här finns en säll- sam och vacker flora, som kartlades av Linnélärljungen Carl Peter Thunberg, född i Jön- köping. Dessutom finns här en rik kultur, vingårdar, valar som kan ses från kusten i juli- november och storartad safari i Krugerparken. Här finns också flera mindre nationalparker och privata reservat, både invid Krugerparken och i Kap runt Port Elizabeth.