mitt afrika logga
  • Safari närmare naturen
  • Oförglömliga upplevelser
  • Ekoturism ger djuren värde

FAKTA: FÅGLAR PÅ SAFARI – VILKA KAN VI SE?

GULNÄBBAD SYDLIG HORNSKATA. KRUGERPARKEN, SYDAFRIKA

Inbiten fågelskådare eller inte – det är svårt att bortse från den fullkomliga palett av olika fåglar man möter under en safari i Afrika. Under vinterhalvåret finns också bekanta från Sverige på flyttning, som stenskvätta och fiskgjuse. Mest intressanta är kanske de släkten som inte alls finns i Sverige eller Europa. På den här sidan berättar vi litet om de fåglar som man vanligen kan se på safari i östra och södra Afrika.

Inför en resa till Afrika rekommenderar vi den fågelintresserade att ta med sig en fälthandbok. Naturbokhandeln på Öland har ett gott urval. För östra Afrika finns utmärkta Stevenson & Fanshawe Birds of East Africa, och för södra Afrika Sinclair m fl Birds of Southern Africa. Den senare finns också som utmärkt applikation för iPhone via App Store, och då finns även flertalet fågelläten med! I Nairobi, Kampala och i Sydafrika och Namibia finns de också att köpa, liksom på en del lodger.

GUIDEN PEKAR MOT ETT BO AV HAMMERKOP ELLER SKUGGSTORK

Bland de vadarfåglar man kan se finns sadelnäbbstork, svart stork, afrikansk ibisstork, bronsibis, afrikansk skedstork, krontrana – som också är Ugandas nationalfågel – goliat- häger, svarthuvad häger, kohäger, ägretthäger, silkeshäger, svart häger och skuggstork, som på Afrikaans heter hammerkop, då den har en karaktäristisk huvudform som påminner om en hammares huvud. Bland andfåglarna är nilgåsen vanlig vid sjöar och flodbäddar. Den är släkt med vår gravand. Andra änder som man kan se är rödnäbbad and, hottentotkricka och gulnäbbad and. I övrigt är änder inte särskilt vanliga i savannlandskap. Annorlunda är det naturligt nog vid sjöar och våtmarker, som Amboseli och Lake Nakuru i Kenya och Okavangodeltat i Botswana.

EN VITRYGGIG GAM VÄRMER UPP SIG I MORGONSOLEN. MASAI MARA, KENYA

Rovfåglarna väcker ofta intresse, och på safari ser man inte sällan gamar som Rüppel- gam och örongam – den största och mest kraftfulla av gamarna. Den senare har ofta till “uppgift” att öppna kadaver med sin formidabla näbb. En vanlig gam i nationalparkerna är afrikansk vitryggig gam. Bland de egentliga rovfåglarna finns savannörnen – en släkting till kungsörnen – den stora stridsörnen, den svartbröstade ormörnen och gycklarörnen, som är en mycket skicklig flygare. Den har kort stjärt, vinklade vingar, och enastående skarp syn. Karaktäristisk för savannen är den långbenta sekreterarfågeln, som spatserar kring i närmast komisk stil, och livnär sig på ödlor, ormar och större insekter.

DEN LÄTT OSANNOLIKA SEKRETERARFÅGELN SÖKER BYTE. MASAI MARA, KENYA

I torra områden finner man många hönsfåglar, som gulstrupig frankolin (den har ett högljutt, skärande läte som är en effektiv väckarklocka!), tofsfrankolin, rödstrupig frankolin coquifrankolin och viktoriafrankolin. Den sistnämnda är endemisk (= finns endast där) vid området kring Seronerafloden i västra Serengeti, Tanzania. Andra hönsfåglar, som sätter sin prägel på savannen, är hjälmpärlhönan, som ofta springer i flock, och dess större släkting gampärlhönan, som finns i östra och norra Kenya, Somalia och Etiopien. Pärlhönsen är också omtyckta för sitt kött. I torrare områden ser man ofta flyghöns, som samlas vid vatten- hål för att fylla bröstfjädrarna med vattendroppar, som de sedan flyger långa sträckor till sina ungar med.

HELSVARTA STRANDSKATOR VID DE HOOPS NATURRESERVAT I SYDAFRIKA

Bland vadarfåglarna finner man i våtmarker afrikansk jakana, ägretthäger, rallhäger, goliathäger, svarthuvad häger och vår vanliga grå häger. I sjökanter ser man ofta styltlöpare och skärfläcka. På savannen ser man ofta den vita kohägern bland bufflar och elefanter. Andra vadarfåglar som ses på savannen är den stora koritrappen. Man kan också se fläcktjockfot, smedvipa, kronvipa och sporrvipa. Vid södra Afrikas kuster kan man se den helsvarta strandskatan.

FISHERS DVÄRGPAPEGOJOR SLÄCKER TÖRSTEN VID NDUTU LODGE, NGORONGORO, TANZANIA

När vi sedan kommer till duvorna kan vi se palmduva, smaragdfläckduva – vars kuttrande, fallande sång rullar vida kring på savannen – långstjärtduva, afrikansk grönduva och Ango- laturturduva. Du kan se den fina lilla Fishers dvärgpapegoja, särskilt i norra Tanzania och södra Kenya. I Namibia kan man se den rosenhövdade dvärgpapegojan och Rüppels papegoja, och i Zambia, Tanzania och södra Kenya den brunhuvade stäppapegojan. I Uganda finnns grå jacko eller grå papegoja. Den förekommer också i Kakamegareservatet i västra Kenya. Bland de färggranna turakoerna finns chans att se Livingstones turako, grå tofsturako, Rossturako, jätteturako (i Uganda och i Kakamegareservatet i Kenya) och på savannen barkindad turako.

Den vitbrynade sporrgöken liknar en brunspräcklig, rufsig skata, och man ser den ofta hoppa kring på buskar och göra korta flygturer mellan dem. Dess sång består av ett antal snabbt upprepade, fagottlika ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho i fallande skala, och är ett mycket karaktäristisk ljud i landskapet. Bland gökarna kan man se (och höra) didrikgök, afrikansk smaragdgök och Klaasgök. De ugglor man då och då ser på safari i savannlandskap är mjölkuv, pärlsparvuggla och afrikansk fiskuggla. På kvällarna (särskilt på nattsafari i bil) ser man ofta någon av de olika arter av nattskärra som finns här. Musfåglarna är endemiska för Afrika; de klättrar som möss i träden och flyger som små fasaner med sina långa stjärtar.

MALAKITKUNGSFISKARE I PAPYRUSVASS. RUBONDO NATIONALPARK, TANZANIA

Kungsfiskare av olika slag är fåglar som man inte bör missa under en safari. Det är bland annat malakitkungsfiskaren, gråfiskaren, den gråhuvade kungsfiskaren och savannkungs- fiskaren. Bland de olika biätarna finns dvärgbiätare, vitstrupig biätare, rödstrupig biätare, karminbiätare och – som flyttfågel – Europeisk biätare. Den lilabröstade blåkråkan ser man på savannen, liksom savannblåkråkan och den Europeiska blåkråkan. Det är inte ovanligt att man ser den Afrikanska härfågeln, som i mycket påminner om den Europeiska, fastän något mörkare i fjäderdräkten. Bland större tättingar kan man i familjen hackspetter se olivspett, kardinalspett och afrikansk dvärgspett, och i Sydafrika den grå markhackspetten.

DEN SYDLIGA MARKHORNKORPEN I KRUGERPARKEN, SYDAFRIKA

En familj av fåglar som inte finns i Sverige är näshornsfåglarna eller hornskatorna. Markhornkorpen är stor som en tjäder, livnär sig på ödlor och insekter på marken och övernattar i träd. Det finns en nordlig och en sydlig art. I gryningen kan man höra dess dova hoanden, som påminner litet om rördrommens läte. En mindre näshornsfågel, som man kan se i Östafrika, är von der Deckens hornskata med röd och gul näbb. I södra Afrika kan man se den sydliga gulnäbbade hornskatan. Näshornsfåglarna har alla rörelsemönster och former som vi inte känner igen från några fåglar i Sverige.

RÖDNACKAD SAVANNLÄRKA VID SERONERAFLODEN I SERENGETI, TANZANIA

Här är naturligtvis inte möjligt att beskriva alla de småfåglar man möter på savannen, men låt oss i alla fall nämna några av de mest karaktäristiska. Den rödnackade savannlärkan (ovan) är en av dem, den vithuvade kamvingesvalan en annan, liksom den gulstrupiga sporrpiplärkan. Den Afrikanska sädesärlan eller broklärkan är skojig att se, den är något större än vår egen sädesärla, men beter sig nästan exakt som den. Man känner så väl igen den vippande gången och de små snabba flygturerna efter någon insekt!

ROSENTÖRNSKATAN HAR EN KRAFTFULL OCH NJUTBAR SÅNG. SAMBURU, KENYA

BLAND ÖVRIGA fåglar av intresse kan nämnas olika bulbyler, som ofta har vacker sång, och rosentörnskatan likaså. Den senare återfinns endast på riktigt torr savann i Östrafrika. Sången kan höras här. Andra savannarter är fiskaltörnskata, gråtofsad hjälmtörnskata, vitbrynad trädnäktergal och vitbrynad snårtrast. En svensk långflyttare är stenskvättan, och bland de mindre fåglarna finner man gulbröstad apalis, strupfläcksbatis och Afrikansk paradisflugsnappare. Ni kan också se olika solfåglar – Afrikas motsvarighet till kolibrierna – som smyckesolfågeln, och, på högre höjder i Tanzania och Kenya, den gyllene solfågeln.

EN STÖRRE MASKVÄVARE FÖREVISAR SITT NYBYGGDA BO. NKWALI CAMP, SOUTH LUANGWA, ZAMBIA

ANDRA MINDRE TÄTTINGAR är afrikansk gul glasögonfågel, helenaastrild, violbukad granatast- rild, dominkaneränka, röd respektive gul biskop och förstås många olika vävare. Av de större buffelvävarna finns en vit och en svart art. Det finns många arter av gula vävare, en del med svart huvud eller ögonrand. Det finns en rödnäbbad oxhackare som mest tyr sig till boskap och mindre hovdjur, medan den gjulnäbbade föredrar bufflar och noshörningar. På savannen finner man många färgskimrande så kallade glansstarar, som är nära släkt med vår egen stare, vilken ju också har glänsande fjäderdräkt i häckningstider: Hildebrandts glansstare, trefärgad glansstare (superb starling), Rüppells glansstare och den rödlila ametiststaren. Vackra att se och höra är den svarthuvade såväl som den Afrikanska gyllingen. Man ser också den helsvarta, klykstjärtade drongon, och bland kråkfåglarna kan nämnas den svartvita kråkan.

VI HAR INTE ENS nämnt några sångare, och inte heller skäggögkarna. Det får bli när vi väl kommer ut på safari!

Sökord: Resor Afrika, Afrika resor, safari resor, safariresor, Afrika resa, resa Afrika, resa i Afrika, afrikasafari, resa safari, safari resa, safari Sydafrika, safari Kenya, safari Tanzania, savann, savannen, kilroy travel, kenzan tours, africanatravel.se lejonresor.se afrikaresor.se abctravels, dahlsafaris.se aventyrsresor.se

TILL SIDANS BÖRJAN   Resmål   HEM