Mitt Afrika

Vanliga frågor & svar

TEXTEN PÅ DENNA SIDA gäller resor bokade med Mitt Afrika resor & konsult AB fram till och med den 31 januari 2024. Läs mer under ”Om oss”. 

HÄR SÖKER VI  besvara de vanligaste frågorna. För mer information se våra resevillkor eller praktiskt.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är normalt 5 000 kr för våra resor och betalas inom 10 dagar efter överenskommet köp av resa. Vid bokning av resa senare än 60 dagar före avresa betalas hela resan på en gång. Efter att vi erhållt anmälningsavgiften får ni en bekräftelse från oss för er bokning.

Avbeställning

Avbeställning av resan skall göras omgående via e-post till info@mittafrika.net. Resehandlingarna skall omedelbart returneras till MITT AFRIKA resor och konsult AB. Om handlingarna ej returnerats inom 10 dagar efter avbokning kan eventuell återbetalning ej ske. Resenären förblir ersättningsskyldig för ej avbokningsbara flygbiljetter och/eller hotell som ingått i resebeställningen. Här gäller även våra resevillkor punkterna 3.1 – 3.3

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd är kundens eget ansvar och vi rekommenderar i första hand komplettering till hemförsäkringen, då det är det mest prisvärda alternativet. En sådan försäkring måste tecknas innan resan beställs. Ett annat bra alternativ är Gouda försäkringar. Det kundens eget ansvar att kräva ersättning från sitt försäkringsbolag. Flertalet flygbiljetter går inte att återbetala. Se även ”Reseförsäkring” nedan.

Bagage

Bagage ingår normalt med 20 kg incheckat bagage per person på våra resor. Flygbolagets regler gäller, liksom för handbagage. För vissa safariflyg gäller 15 kg tillåten vikt i mjuka väskor för incheckat bagage. Kontrollera på er biljett före avresa. För övervikt debiteras gängse taxa direkt av respektive flygbolag och resenären är ensam skyldig att erlägga betalning på plats.

Barn

Barn har normalt rabatt på safari, om de bor i tält/rum delat med vuxna. Många camper har också familjetält/rum. Vi upplyser om detta vid förfrågan. Barn är välkomna på våra resor, men vissa lokala arrangörer kan ha en lägre åldersgräns av säkerhetsskäl. 

Betalning

Betalning görs till MITT AFRIKA resor och konsult AB via bankgiro 608-8538. Anmälningsavgiften är normalt 5 000 kr per resenär. Den ska betalas inom 10 dagar från överenskommelse om resa. Slutbetalningen ska normalt ske senast 40 dagar före avfärd.

Corona

UD har inte längre någon generell avrådan från resor i världen. För inresa i länderna i östra och södra Afrika räcker EUs vaccinpass, inget PCR-test behövs längre. I Botswana, Kenya och flera andra länder är all personal inom turistnäringen vaccinerad.

Enkelrum

Enkelrum innebär normalt en högre kostnad. Vi upplyser om denna vid förfrågan.

Flygbolag

Vi anlitar erkända, välrenommerade reguljära flygbolag som British Airways, Ethiopian Airlines, KLM/Air France, Lufthansa, Kenya Airways, South African Airways, Air Botswana, och liknande. Dessutom anlitar vi väl kända inrikes flygbolag i de länder dit vi tar kunder.

Flygresa

Flygresa bokad genom MITT AFRIKA gäller enbart på de datum och tider som är angivna på biljetten. Det åvilar resenären ansvaret att kontrollera att tiderna är korrekta då denne erhåller resehandlingarna. Ombokning av flygresa kan endast ske om flygbolagets regler, enligt utställd biljett, tillåter detta. På vissa platser och destinationer kan lokala skatter och avgifter tillkomma och skall då erläggas av kunden på plats.

Färdhandlingar

Färdhandlingar erhålles normalt från MITT AFRIKA två veckor före avresa. Kontrollera dem noga. Resenären ansvarar själv för att dessa medförs vid resa. Det gäller även s.k. elektronisk biljett, där själva biljetten inte finns utställd men däremot en ”Electronic ticket itinerary/reciept” som visar flygtider mm.

Försening av flyg under resa

Vi rekommenderar starkt att resenären tecknar en så heltäckande reseförsäkring som möjligt före avresan. Anspråk på ersättning för extra kostnader pga förseningar av internationellt flyg till destinationen (extra hotellrum, transfer etc under resan eller vid destinationen pga försening) ställs i första hand till flygbolaget i fråga; i andra hand kan ni söka ersättning via er reseförsäkring. 

Körkort

Vid våra resor i Namibia och Sydafrika där ni hyr bil och kör själva krävs förutom ett giltigt svenskt körkort också internationellt körkort. Resenären är skyldig att anskaffa ett sådant och medtaga detta. Det kan göras hos Kungliga Automobilklubben (KAK) eller Motormännens Riksförbund mot en avgift.

Mobiltelefon

Se mer information under sidan praktiskt.

Pass

Det är resenärens ansvar att tillse att denne innehar giltigt pass respektive visum (se nedan) för de destinationer som ingår i resan. Normalt måste pass vara giltigt minst 6 månader efter inresa i respektive land. Respektive ambassad kan ge upplysningar.

Priser

Priserna som anges på denna webplats avser normalt per person i delat tält/rum utan internationellt flyg.

Priser kan komma att ändras i förhållande till vad som anges i prisuppgifter på denna webplats i anslutning till beskrivningen av respektive resa. Ändringar av flygskatter, bränslepriser och valutakurser är vanliga orsaker till att vi tvingas ändra priserna. Priser kan såväl höjas som sänkas.

Reseförsäkring

Detta är resenärens eget ansvar. Resenären bör ha en reseförsäkring som täcker sjuk- och olycksfall. Det bästa alternativet är ofta den reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen, eventuellt kompletterad med ett extra tillägg. Ni kan också ofta använda er kortförsäkring som komplettering, om resan betalas via bankkonto knutet till bankkort – hör med er bank!

 

Resegaranti

MITT AFRIKA resor & konsult AB ställer säkerhet för sina resenärer enligt resegarantilagen.

Resenärens namn

Resenärens namn måste anges med stor exakthet vid bokning av resa. Samma namn som är uppgivet i passet skall anges. Flygbolagen tillåter inte ändringar av stavning eller namn i biljetterna. Detta är resenärens ansvar i samband med bokningen.

Rörelsehinder

Rörelsehindrade kan normalt resa på våra safariarrangemang. Vi lämnar upplysningar vid förfrågan.

Tidtabeller för flyg

Tidtabeller för flyg kan ändras utan förvarning inför och under resa. Ett mobiltelefonnummer för resenären skall uppges i samband med bokning, så att ändringar kan meddelas under hand via sms. MITT AFRIKA erhåller inte alltid dessa ändringsuppgifter, varför det också är resenärens ansvar att kontrollera avgångstider med flygbolaget eller med vår lokala agent under pågående resa.

Uteblivande från resa

I den händelse en resenär utevblir från en resa utan föregående avbeställning  innebär det, enligt våra resevillkor, att någon ersättning eller gottgörelse inte kan utgå från arrangören.

Vaccinationer

Vaccinationer är resenärens ansvar. Ni kontrollerar bäst detta med läkare och/eller er lokala vaccinationscentral i god tid före avresan beroende på resmål. Vi rekommenderar att ni gör detta minst sex veckor i förväg.

Valuta

Vi rekommenderar att ni tar med två olika kreditkort. Det ökar sannolikheten för att kunna ta ut kontanter i bankomat eller betala direkt via kort. Dessutom är det ofta lämpligt att ta med en mindre summa Dollar eller Euro, beroende på den information vi ger inför  respektive resa.

Visum

För vissa länder som Botswana, Namibia och Sydafrika krävs inget visum. För andra kan visum lösas vid ankomst. Beträffande Kenya och vissa andra länder måste visum sökas via en hemsida i förväg. Det är resenärens eget ansvar att söka visum.

Ändringar

Ändringar och tillägg i reseavtalet efter ingången beställning är normalt ej möjligt. De extra ombokningskostnader för Mitt Afrika som uppstår i samband med ändringar och tillägg efter ingånget avtal belastar resenären. Se resevillkor avsnitt 5.